Bij het maken van objecten kan je mensen iets vertellen; je kunt een verhaal uitbeelden. Ik haal veel inspiratie uit boeken, maar deze verhalen zijn tekstueel. Wat ik zo bijzonder vind is hoe je met een object een verhaal visueel kunt vertellen. Met vrijwel al mijn objecten wil ik dan ook iets vertellen. Een stoel hoeft niet altijd om zitten te gaan, het kan ook over balans gaan. En er zijn onderdelen van producten die zo bijzonder, maar eigenlijk vaak vergeten zijn. Ook met mijn objecten wil ik mensen anders tegen bepaalde dingen aan laten kijken.

 

One can tell people something by making objects. You can visualise a story. I get a lot of inspiration from stories but these are textual. What I think is special about objects is that you can tell a story by making it visual. With most of my objects I also want to tell a story. A chair does not have to be about seating, it can also be a story about balance. And there are parts of products that are so special but also forgotten. With my objects I want people to look different at certain things than they normally do.