LID-Lamp

De LID (Limited Infinite Day) lamp is een reactie op de Rietveld kinderstoel die ik heb gemaakt.

 

Na het maken van de Rietveld kinderstoel, werd ik erg geïnspireerd door de 3 dimensionale verbinding. Ik zag hier de 3 wiskundige x,y en z-assen in. Deze assen zijn oneindig. In de verbinding zijn deze assen echter afgebroken en dus beperkt oneindig. 'Beperkte oneindigheid' werd mijn concept.

 

Na analyse van wat ik oneindigheid vind, kwam ik uit op tijd en getallen. Beide zijn oneindig en beide worden door de mens beperkt (in levensduur). De overkoepelende term van tijd en getallen is de eenheid dag. Om dit concept naar een product te vertalen heb ik een product gemaakt wat de dag weerspiegeld. Ik wilde laten zien dat er meer in een dag zit dan men meemaakt en het is een soort klok geworden.

 

 LID lamp staat voor Limited Infinite Day en geeft dus de beperktheid van een dag weer, maar ook de beperktheid van de mens die niet door heeft hoe lang een dag werkelijk is. Een lichtbundel draait in 24 uur rond en aan de stand van de lichtbundel is te zien hoe laat het ongeveer is.

 

Leerjaar 2

 

The LID (Limited Infinite Day) lamp is my reaction to a Rietveld chair I made.

 

After I made the Rietveld chair I got inspired by the three-dimentional connection used in the chair. I saw the mathematic x, y and z axes in the connection. For me these axes reflects infinity. But in de connection in this chair, these axes are cut off so my concept became 'Limited infinity'.

 

After some research of what I think is the meaning of infinity I came up with time and numbers. Both are infinite and become limited by human beings. The overall term of time and numbers is the unit 'day'. To translate this concept into a product I made a product that reflects a day. I wanted to show that a day holds more than most people realise so the product became a clock.

 

LID lamp stands for Limited Infinite Day and shows us the limitation of a day but also the limitation of the human being which doesn't realise how long a day truly is. A flashlight makes one rotation in 24 hours and by the location of the flashlight you can read what time it is.

 

Second year

< Back